Vizuelni identitet

Vizuelni identitet je jedan od uslova da Zlatarski sir pronađe put ka potrošačima i zauzme mesto u svakodnevnoj potrošnji. Način na koji se gradi vizuelni identitet brenda je standardizacija pakovanja, koja uz zaštitu oznake imena geografskog porekla, siru dodaje vrednost i otvara mogućnost za ulazak na nova tržišta: specijalizovane trgovine, minimarekti, maloprodajne mreže. Uz podršku Programa razvoja privatnog sektora koji sprovodi Regionalna razvojna agencija Zlatibor, a finansira Švajcarska Vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, razvijen je vizuelni identitet Zlataskog  sira  kroz  dizajn  logoa,  etikete  i  ambalaže.  Ovaj  postupak  doprinosi  sveukupnom  kvalitetu Zlatarskog sira, povećanju njegove vrednosti i otvaranju novih poslovnih mogućnosti koje će u bliskoj budućnosti dodatno tržišno valorizovati ovaj proizvod i povećati prihode proizvođačima. Udruženje stočara „Uvačka reka mleka“ usvojilo je znak kojim će se obeležavati Zlatarski sir.

Logo

logo_zlatarski_sir

Logotip i naziv proizvoda su povezani u jedno. Oštre linije, intezivne boje i geometrijska forma su tu da daju asocijaciju na planinsko podneblje gde sir nastaje, kao i na pikantan i intezivan ukus koji je osnovna karakteristika  sira.  Logotip  sadrži  i  elemente  koji  direktno  asociraju  na  Zlatar  – četine smreke,  i geometrizovane siluete sira koje se mogu „čitati“ i kao planinski vrhovi.

Predlog izgleda ambalaže

vizuelni_identitet_zlatarskisir