Turizam

Opština Nova Varoš ima izuzetne prirodne potencijale za razvoj turizma tokom cele godine. Potencijali koje treba iskoristiti i uključiti u programe razvoja turizma su očuvana životna sredina, preko 500 miliona m 3 vode prve kategorije u jezerima i brojna izvorišta zdrave pijaće vode, sela pogodna za razvoj ruralnog turizma i posebno planina Zlatar sa mogućnostima za razvoj zdravstvenog, sportsko-rekreativnog i drugih vidova turizma. Opština se nalazi na polovini puta Beograd – Jadransko more, to otvara mogućnosti za razvoj turizma u tranzitu.
Planina Zlatar proglašena je Vazdušnom banjom, Uredbom Vlade Republike Srbije. U imenu ove planine sažeta su sva njena svojstva: mirisne livade i bistra jezera okružena omorikama i brezama, spoj mediteranske i planinske klime, prema istraživanjima najveći broj sunčanih dana u Srbiji, blagotvorni vazduh obogaćen terpentinom i ozonom, beskrajni vidici… Morfologija ove planine, njena klima i biljni pokrivač, odnosno autentična priroda, svrstavaju je u red planina sa izuzetnom turističkom vrednošću, na kojoj se mogu razvijati sportsko-rekreativni, izletnički, zdravstveno-lečilišni, lovni i seoski turizam.
Klima na Zlataru pogodna je za lečenje:

  •   kardiovaskularnih bolesti
  •   poremećenog (povišenog ili sniženog) arterijskog pritiska
  •   poremećaja u funkciji perifernog arterijskog krvotoka
  •   psihosomatskih stanja kod kardiovaskularnih oboljenja
  •   povišene masti i šećera u krvi

Posebne pogodnosti za razvoj turizma predstavlja blizina planina Zlatibor i Tara koje su već među najznačajnijim turističkim destinacijama u Srbiji. Ne manje značajna je mogućnost saradnje u ovoj oblasti sa susednim opštinama (Prijepolje, Priboj i Sjenica) sa kojima Nova Varoš deli prirodna bogatstva i izuzetno kulturno nasleđe. Zlatar, Pešter, manastir Mileševa, manastir Banja, manastir Davidovica, crkve brvnare, Sopotnica i drugo su izvanredna turistička ponuda. Kulturno-istorijske spomenike predstavljaju: crkve – brvnare po selima, zgrada stare škole u Radonji, crkva i džamija u Novoj Varoši i drugi belezi i znamenja. Oni svedoče o životu ljudi ovog kraja kroz vekove i o prisustvu Kelta, Rimljana, Slovena i drugih naroda na ovim prostorima. Nova Varoš je nastala u 16. veku.
Uvačka jezera (Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko) nastala su na reci Uvac. Uvac izvire ispod planine Ozren, a njeni hidroenergetski potencijali iskorišćeni su za izgradnju hidroelektrana, a tri jezera nastala na njenom vodotoku su pogodni za razvoj raznih vidova turizma.
Površina sliva jezera je 73km2. Zbog izuzetnih vrednosti vodenih površina i priobalja, Vlada Republike Srbije ovaj prostor je proglasila za Specijalni rezervat prirode Uvac (www.uvac.org.rs) da bi se očuvao i razmnožio beloglavi sup i drugih značajnih vrsta ptica, lovne divljači i ostalog životinjskog sveta, da bi se obezbedili uslovi za ponovno naseljavanje vrsta biljaka, riba i drugih životinja koje su nestale s tog područja, da bi se sačuvali raznovrsnost flore, šumskih i ostalih biljnih zajednica, da bi se sačuvala reljefna i vodena obeležja i speleološke i druge vrednosti geonasleđa, da bi se očuvali i poboljšali prirodni činioci životne sredine, prvenstveno kvalitet voda i zemljišta, da bi se očuvala lepota i raznovrsnost predela i stvorili uslovi za održivo korišćenje i plansko uređenje zaštićenog poručja u interesu nauke, obrazovanja, kulture, rekreacije i eko turizma.
Turističko-sportski centar ”Zlatar”, osnovanje 2001. godine kao opštinska organizacija za promociju i unapređenje turizma opštine Nova Varoš u cilju afirmisanja njenih turističkih vrednosti i pozicioniranja teritorije opštine kao turističke destinacije.